Materialism kostar lycka

Tim Kasser som är psykologiprofessor på Knox College i Illinois, USA  har skrivit boken The High Price of Materialism (2002) som baseras på många års studier av förändringar i attityd och agerande kring materialism kopplat till uppfattning av tillfredställelse.

Kasser redovisar att, oavsett kultur, ålder eller inkomst är det kostsamt att sträva efter ackumulering av monetära värden och föremål eftersom man då löper större risk för oro, depression, låg självkänsla och relationsproblematik.

Vår mentala hälsa påverkas positivt då fokus skiftats från materiella mål till inre värdemätare. Från upplevelsen av otillräcklighet till ökad självkänsla, smidigare relationer med andra människor och uppfattning om större välbefinnande.

Japp, det är mänskliga kontakter och erfarenheter snare än konsumtion som är grejen. Det är mening snarare än pengar som gör oss livsnöjda.

Källor

Kasser Research on Materialism, Knox College

The True Cost, a conversation with Tim Kasser

Materially False: Q&A with Tim Kasser about the Pursuit of the Good through Goods

What Psychology Says About Materialism and the Holidays

The High Price of Materialism (YouTube) by Center for a New America Dream

3 Tips to Tame Your Materialism and Be Happier