7 principer för minimalism

  1. Ha inte dubbletter av saker, en av varje räcker.
  2. Rensa ofta.
  3. Lämna alltid minst 10 % tomt utrymme oavsett förvaringsplats.
  4. Om du  inte använt prylen på ett år ska den lämna bostaden.
  5. Sentimentala prylar och gammalt bråte gör att du binds till det förflutna.
  6. Om du får skuldkänslor av föremålet ska du inte behålla det.
  7. Motstå längtan att köpa mer och nya saker.