Priser

Rensa

Förstå sin relation till saker, hantera röran och definiera hur man vill leva med prylar. Du lär dig konkreta metoder som stöttar i beslutsprocesser kring struktur och planering. Det handlar om att äntligen få perspektiv på alla sina saker och hitta förhållningssätt som fungerar långsiktigt istället för att bli överväldigad av all bråte.
Man kan välja att fokusera på bara ett område, kläder till exempel eller att få överblick inför en flytt. Vissa väljer att organisera sina papper och andra vill äntligen ha full koll på källarförrådet.

Förvaring

Du skaffar dig effektiva sätt att förvara prylar och organisera bostaden. Vi diskutera funktionalitet och hur man kan finna fiffiga utrymmen. Det kan handla om att få till en vardag där man slipper ägna tid åt att leta efter saker, eller att hitta lösningar som är praktiska för alla familjemedlemmar. 
Man kan välja att fokusera på ett område, exempelvis köket och märker sedan att man spar både pengar och tid.

Inredning

Du får kunskap som leder till att du hittar vad som fungerar utifrån dina behov samt kunskap om hur du realiserar den livsstil du vill uppnå i ditt hem. Det kan handla om att slippa städa så mycket så att man hinner med sitt föräldraskap, eller att välja nya föremål och möbler med rätt premisser för det liv man faktiskt lever. Ett exempel är en familj som önskade komma överens om en stil som alla trivdes med, en annan familj ville komma på lösningar som fungerade för en sammansatt familj med barn varannan vecka.

Small, medium och large

SMALL, 3 200 kr

Träff i hemmet vid ett tillfälle, 1 tim.
Coachning via mobiltelefon (Facetime) eller med videosamtal (Skype) 3 timmar. 
Uppföljande mejlkontakt under en månad.

MEDIUM, 5 100 kr

Coachning på plats i hemmet i 3 timmar. 
Coachning via telefon med hjälp av videosamtal (Skype eller Faccetime) 3 timmar. 

LARGE, 11 200 kr

Coachning på plats i hemmet i 2 timmar. 
Deltar handgripligen i rensning/förvarings/inredning i 8 timmar uppdelat på två tillfällen.
Hjälper till att planera frakt av föremål i 2 timmar. 
Hjälper till att planera försäljning av föremål i 2 timmar. 

Timtaxa

Ovan beskrivna erbjudanden kan också vara en utgångspunkt för en diskussion om du hellre vill anlita mig på timbasis á 950 kr.
Du definierar själv omfattning och beskriver tillgängliga resurser för att utföra uppdraget. Ett exempel är en grupp vänner gick samman och fick ett par timmars organiseringsövningar och goda råd om hur man minskar vardagslivet prylstress avsevärt. 

Resekostnader tillkommer.