Grundinställningen

Vad innebär föremål för dig?

Grundläggande är att fundera på vad saker fyller för funktion för dig? Är de distraktion eller självförverkligande? På vilket sätt har prylar en funktion i ditt dagliga liv?

Fråga dig själv hur du ser på varje föremål

Varför behåller jag denna pryl? Vad bidrar denna sak med i mitt liv? Skulle jag köpa den här saken idag? Genom att avlägsna saker från din bostad tvingas du konfrontera dig med dina värderingar kring vad du anser är viktigast i ditt liv.

Utrymme för annat än prylar

När du har färre saker skapar du utrymme för nya händelser och tankar i livet, inte fler prylar. Jag garnaterar att det blir stressfritt, du slipper ägna så mkt tid åt att leta efter saker, du får mer mer utrymme för kreativitet, mer tid för nära och kära. Du kommer att lägga mindre tid på städning, underhåll, planering och organisering vilket gör att du får mer energi åt roliga aktiviteter och saker som du vill åstadkomma.